Get Adobe Flash player

Akademia Kompetencji w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wojsce

Opis projektu

Projekt edukacyjny skierowany do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wojsce dla 32 uczniów uczących się w ww. szkole oraz 4 nauczycieli. Zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego ww. szkoły, podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb przez realizację zajęć dydaktycznych w ramach 4 Akademii:

  1. Akademia Kompetencji i Umiejętności
  2. Akademia Eksperymentu
  3. Akademia Efektywności Lingwistycznej
  4. Akademia Rozwijania Kompetencji
Cele i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wojsce umożliwiającego wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych oraz efektywności i jakości nauczania 32 uczniów i 4 nauczycieli w ww. szkole w okresie realizacji 2 letniego projektu edukacyjnego, skutkującego podniesieniem o co najmniej

40% kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i j. angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, WebQuestów 29 uczniów, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych 3 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK oraz zaawansowanego oprogramowania, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych, na zajęciach wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów. Stworzenie pracowni matematycznej oraz doposażenie pracowni przyrodniczej.

Czas realizacji projektu

01.09.2018r. – 31.07.2020r.

Wartość projektu

299 477,50 zł

Dofinansowanie

269 529,75 zł

 

 


Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski Katowice, Oddział Tarnowskie Góry

21 1050 1386 1000 0090 7581 1332Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
456015