Historia Ośrodka

2 stycznia 1948 roku ksiądz Aleksander Oberc z Bytomia zwrócił się do przełożonych Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z prośbą o przejęcie domu w Wojsce. 27 lutego 1948 r. odbyło się oficjalne przekazanie domu, który funkcjonował jako Dom Matki i Dziecka. Jeszcze w tym samym roku, 5 maja, placówkę przemianowano na Katolickie Dzieło Opieki nad Matką z Dzieckiem, w którym przebywały dziewczęta i kobiety w ciąży lub samotnie wychowujące dzieci. W lipcu 1949 roku nastąpiła kolejna zmiana charakteru placówki – powołano wówczas podlegający Wydziałowi Zdrowia Dom Małego Dziecka. W placówce przebywało wówczas 50 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Read More

Kadra młodzieżowego ośrodka socjoterapii i szkoły podstawowej im. Ks. J. Popiełuszki

Rok szkolny 2022/2023

Pracownicy administracji

  1. mgr JUSTYNA KRZYŻAN – dyrektor
  2. mgr KARINA MOSUREK – zastępca dyrektora
  3. mgr BARBARA SOBEL – księgowa
  4. DOROTA MROCZEK – sekretarz szkoły, pracownik socjalny
Read More

Zajęcia dodatkowe

Działalność koła technicznego. 

Konstruowanie i majsterkowanie to sposób na przyjemne i ciekawe spędzenie czasu wolnego. Znakomicie rozwija ono u uczniów wyobraźnie przestrzenną, kreatywność, fantazję, zdolność do rozumowania przyczynowo- skutkowego a także wyrabia takie cechy jak: spostrzegawczość, dokładność, rzetelność, samodzielność, zręczność i zaradność, które są niezbędne w życiu każdego człowieka.

Read More